Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Václav Černý (ID: 216860) FIFA 20 2020年7月8日

RW LW 21y.o. (1997年10月17日) 6'0" 143lbs
67
整體能力
73
潛力
€1.1M
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €1.9M
專長
烏德勒支
 • 72
 • 後備
 • 32
 • 2019年7月8日
 • 2022
進攻
 • 54 橫傳
 • 57 終結能力
 • 42 頭槌準確度
 • 60 短傳能力
 • 63 凌空抽射
技能
 • 72 盤球
 • 73 曲線
 • 54 自由球準確率
 • 48 長傳
 • 75 控球
動作
 • 84 加速值
 • 84 衝刺速度
 • 88 敏捷性
 • 64 反應能力
 • 64 平衡
力道
 • 66 射門力道
 • 34 彈跳
 • 57 體力
 • 40 力量
 • 59 遠射
心理質素
 • 47 積極性
 • 35 攔截
 • 58 走位
 • 61 視野
 • 50 十二碼
 • 60 沉著
防守
 • 27 Defensive Awareness
 • 20 攔截
 • 19 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 11 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 敏銳的觸覺
 • 高速盤球員
 • 外腳背射門
真實實力
 
LS
62+2
ST
62+2
RS
62+2
 
LW
67+0
LF
66+0
CF
66+0
RF
66+0
RW
67+0
 
LAM
66+2
CAM
66+2
RAM
66+2
 
LM
66+2
LCM
58+2
CM
58+2
RCM
58+2
RM
66+2
LWB
50+2
LDM
46+2
CDM
46+2
RDM
46+2
RWB
50+2
LB
47+2
LCB
37+2
CB
37+2
RCB
37+2
RB
47+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • CAM
 • 68
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.