Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

V. Černý (ID: 216860) FIFA 20 2019年9月19日

Václav Černý RW LW 年齡 21 (1997年10月17日) 6'0" 143lbs
68 整體能力 
76 潛力 
Value  €1.3M
Wage  €6K
 • 左脚
 • 1
 • 3
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €2.3M
 
 • 烏德勒支
 • 71
 • 後備
 • 32
 • 2019年7月8日
 • 2022
Rankings
進攻
 • 53 橫傳
 • 62 終結能力
 • 42 頭槌準確度
 • 64 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 73 盤球
 • 72 曲線
 • 54 自由球準確率
 • 48 長傳
 • 75 控球
動作
 • 84 加速值
 • 84 衝刺速度
 • 89 敏捷性
 • 62 反應能力
 • 62 平衡
力道
 • 68 射門力道
 • 34 彈跳
 • 59 體力
 • 40 力量
 • 60 遠射
心理質素
 • 47 積極性
 • 35 攔截
 • 59 走位
 • 64 視野
 • 50 十二碼
 • 60 沉著
防守
 • 27 盯人
 • 20 攔截
 • 19 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 11 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 貪功
 • 擅長斜角橫傳球員
Curve
評論