Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Jules Olivier Ntcham (ID: 218745) FIFA 19 2019年7月18日

CM CDM 22y.o. (1996年2月9日) 5'11" 179lbs
73
整體能力
82
潛力
€6M
Value
€30K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 高/ 高
 • 一般
 • €12M
專長
些路迪
 • 74
 • RCM
 • 21
 • 2017年7月12日
 • 2022
進攻
 • 66 橫傳
 • 58 終結能力
 • 51 頭槌準確度
 • 76 短傳能力
 • 66 凌空抽射
技能
 • 74 盤球
 • 69 曲線
 • 70 自由球準確率
 • 74 長傳
 • 74 控球
動作
 • 75 加速值
 • 75 衝刺速度
 • 71 敏捷性
 • 63 反應能力
 • 75 平衡
力道
 • 76 射門力道
 • 55 彈跳
 • 80 體力
 • 78 力量
 • 74 遠射
心理質素
 • 66 積極性
 • 69 攔截
 • 66 走位
 • 72 視野
 • 72 十二碼
 • 73 沉著
防守
 • 72 盯人
 • 73 攔截
 • 63 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 敏銳的觸覺
 • 長傳球員
 • 長射球員
 • 中場指揮
真實實力
 
LS
67+1
ST
67+1
RS
67+1
 
LW
70+0
LF
70+0
CF
70+0
RF
70+0
RW
70+0
 
LAM
71+1
CAM
71+1
RAM
71+1
 
LM
71+1
LCM
72+1
CM
72+1
RCM
72+1
RM
71+1
LWB
71+1
LDM
72+1
CDM
72+1
RDM
72+1
RWB
71+1
LB
70+1
LCB
68+1
CB
68+1
RCB
68+1
RB
70+1
 
 
GK
15+1
 
 
 • CM
 • 72
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.