Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

José Mauri (ID: 219998) FIFA 20 2020年9月23日

CM CDM 23y.o. (1996年5月16日) 5'7" 150lbs
71
整體能力
78
潛力
€3.3M
Value
€10K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 1
 • 中等/ 高
 • 一般
 • €5.6M
專長
泰拿尼斯
 • 72
 • LDM
 • 11
 • 2019年9月25日
 • 2022
進攻
 • 65 橫傳
 • 40 終結能力
 • 41 頭槌準確度
 • 77 短傳能力
 • 63 凌空抽射
技能
 • 73 盤球
 • 71 曲線
 • 55 自由球準確率
 • 73 長傳
 • 75 控球
動作
 • 71 加速值
 • 65 衝刺速度
 • 87 敏捷性
 • 65 反應能力
 • 89 平衡
力道
 • 63 射門力道
 • 73 彈跳
 • 69 體力
 • 33 力量
 • 67 遠射
心理質素
 • 73 積極性
 • 67 攔截
 • 57 走位
 • 71 視野
 • 63 十二碼
 • 75 沉著
防守
 • 67 Defensive Awareness
 • 63 攔截
 • 63 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
真實實力
 
LS
58+2
ST
58+2
RS
58+2
 
LW
67+0
LF
65+0
CF
65+0
RF
65+0
RW
67+0
 
LAM
69+2
CAM
69+2
RAM
69+2
 
LM
68+2
LCM
70+2
CM
70+2
RCM
70+2
RM
68+2
LWB
68+2
LDM
68+2
CDM
68+2
RDM
68+2
RWB
68+2
LB
66+2
LCB
61+2
CB
61+2
RCB
61+2
RB
66+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • CM
 • 72
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.