Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Iván López Álvarez (ID: 222467) FIFA 19 2019年7月18日

LM RM ST 24y.o. (1994年6月29日) 5'9" 165lbs
74
整體能力
77
潛力
€7M
Value
€9K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
希杭
 • 72
 • 後備
 • 11
 • 利雲特
 • 2019年6月30日
進攻
 • 70 橫傳
 • 71 終結能力
 • 59 頭槌準確度
 • 71 短傳能力
 • 66 凌空抽射
技能
 • 79 盤球
 • 63 曲線
 • 72 自由球準確率
 • 67 長傳
 • 76 控球
動作
 • 81 加速值
 • 80 衝刺速度
 • 78 敏捷性
 • 69 反應能力
 • 82 平衡
力道
 • 77 射門力道
 • 69 彈跳
 • 68 體力
 • 64 力量
 • 76 遠射
心理質素
 • 50 積極性
 • 41 攔截
 • 72 走位
 • 68 視野
 • 73 十二碼
 • 65 沉著
防守
 • 50 盯人
 • 36 攔截
 • 29 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 15 守門員接球能力
 • 12 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
 • 高速盤球員
 • RW
 • 74
真實實力
ST
72+1
RS
72+1
 
CF
74+0
RF
74+0
RW
74+0
CAM
73+1
RAM
73+1
 
CM
68+1
RCM
68+1
RM
73+1
CDM
57+1
RDM
57+1
RWB
60+1
CB
51+1
RCB
51+1
RB
57+1
GK
18+1
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.