Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Rick Karsdorp (ID: 222558) FIFA 20 2020年2月13日

RB 24y.o. (1995年2月11日) 6'0" 176lbs
74
整體能力
79
潛力
€6.5M
Value
€10K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 一般
專長
飛燕諾
 • 74
 • 替補
 • 27
 • 羅馬
 • 2020年6月30日
進攻
 • 75 橫傳
 • 53 終結能力
 • 69 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 66 凌空抽射
技能
 • 74 盤球
 • 60 曲線
 • 60 自由球準確率
 • 73 長傳
 • 76 控球
動作
 • 84 加速值
 • 84 衝刺速度
 • 64 敏捷性
 • 71 反應能力
 • 65 平衡
力道
 • 80 射門力道
 • 73 彈跳
 • 64 體力
 • 74 力量
 • 69 遠射
心理質素
 • 78 積極性
 • 67 攔截
 • 65 走位
 • 69 視野
 • 52 十二碼
 • 68 沉著
防守
 • 70 Defensive Awareness
 • 73 攔截
 • 73 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 16 守門員走位能力
 • 15 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 容易受傷
 • 擅長斜角橫傳球員
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
70+2
ST
70+2
RS
70+2
 
LW
72+0
LF
71+0
CF
71+0
RF
71+0
RW
72+0
 
LAM
71+2
CAM
71+2
RAM
71+2
 
LM
73+2
LCM
71+2
CM
71+2
RCM
71+2
RM
73+2
LWB
73+2
LDM
72+2
CDM
72+2
RDM
72+2
RWB
73+2
LB
73+2
LCB
72+2
CB
72+2
RCB
72+2
RB
73+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • RB
 • 73
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.