Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Eric Daian Remedi (ID: 228838) FIFA 20 2020年8月6日

CDM CM 24y.o. (1995年6月4日) 5'7" 159lbs
70
综合能力
75
潜力
€2.2M
身价
€4K
周薪
资料
 • 右脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 中/ 高
 • 一般 (170-)
 • €3.5M
特殊
亚特兰大联
 • 70
 • RCM
 • 5
 • 2018年7月27日
 • 2020
进攻
 • 55 传中
 • 40 射术
 • 68 头球精度
 • 74 短传
 • 35 凌空
技巧
 • 59 盘带
 • 38 弧线
 • 52 任意球精度
 • 69 长传
 • 67 控球
移动
 • 65 加速
 • 52 速度
 • 68 敏捷
 • 67 反应
 • 70 平衡
力量
 • 61 射门力量
 • 71 弹跳
 • 84 体能
 • 83 强壮
 • 67 远射
心理
 • 81 侵略性
 • 60 拦截意识
 • 53 跑位
 • 57 视野
 • 50 点球
 • 56 沉着
防守
 • 62 防守意识
 • 69 抢断
 • 65 铲球
守门
 • 14 鱼跃
 • 14 手形
 • 11 开球
 • 9 站位
 • 10 反应
特性
 • 远程重炮(AI)
真实能力
 
LS
59+2
ST
59+2
RS
59+2
 
LW
60+0
LF
60+0
CF
60+0
RF
60+0
RW
60+0
 
LAM
62+2
CAM
62+2
RAM
62+2
 
LM
62+2
LCM
66+2
CM
66+2
RCM
66+2
RM
62+2
LWB
65+2
LDM
69+2
CDM
69+2
RDM
69+2
RWB
65+2
LB
65+2
LCB
68+2
CB
68+2
RCB
68+2
RB
65+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • CDM
 • 71
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接