R. Krunic

真實實力
 
LS
64+1
ST
64+1
RS
64+1
 
LW
69+0
LF
69+0
CF
69+0
RF
69+0
RW
69+0
 
LAM
71+1
CAM
71+1
RAM
71+1
 
LM
69+1
LCM
70+1
CM
70+1
RCM
70+1
RM
69+1
LWB
61+1
LDM
61+1
CDM
61+1
RDM
61+1
RWB
61+1
LB
59+1
LCB
54+1
CB
54+1
RCB
54+1
RB
59+1
 
 
GK
18+1
 
 

Rade Krunić

CM 22y.o. (1993年10月7日) 184cm 74kg
71
整體能力
79
潛力
€2.4M
Value
€8K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 4
 • 1
 • 高/ 中等
 • 一般
 • 229758
專長
Empoli
 • 73
 • RCM
 • 33
 • 2015年7月10日
 • 2018
 • CAM
 • 71
進攻
 • 59 橫傳
 • 50 終結能力
 • 46 頭槌準確度
 • 76 短傳能力
 • 61 凌空抽射
技能
 • 76 盤球
 • 70 曲線
 • 55 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 78 控球
動作
 • 69 加速值
 • 69 衝刺速度
 • 71 敏捷性
 • 66 反應能力
 • 60 平衡
力道
 • 70 射門力道
 • 55 彈跳
 • 69 體力
 • 67 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 54 積極性
 • 41 攔截
 • 64 走位
 • 70 視野
 • 58 十二碼
 • 63 沉著
防守
 • 40 盯人
 • 57 攔截
 • 51 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 12 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
相似球員
評論

舉報

Please choose a reason
Description (optional)

Block

avatar
Choose file...

登入

Sign in with Google
        

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.