Osvaldo Rodríguez del Portal (ID: 229831) FIFA 19 2019年8月15日

LB 21y.o. (1996年9月10日) 5'9" 161lbs
66
整體能力
77
潛力
€950K
Value
€6K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
專長
利昂
 • 71
 • 後備
 • 24
 • 帕丘卡
 • 2019年5月31日
進攻
 • 62 橫傳
 • 50 終結能力
 • 50 頭槌準確度
 • 70 短傳能力
 • 38 凌空抽射
技能
 • 66 盤球
 • 42 曲線
 • 37 自由球準確率
 • 62 長傳
 • 72 控球
動作
 • 69 加速值
 • 69 衝刺速度
 • 70 敏捷性
 • 57 反應能力
 • 67 平衡
力道
 • 41 射門力道
 • 59 彈跳
 • 62 體力
 • 59 力量
 • 48 遠射
心理質素
 • 54 積極性
 • 60 攔截
 • 52 走位
 • 47 視野
 • 51 十二碼
 • 63 沉著
防守
 • 66 盯人
 • 68 攔截
 • 69 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
真實實力
 
LS
56+1
ST
56+1
RS
56+1
 
LW
62+0
LF
59+0
CF
59+0
RF
59+0
RW
62+0
 
LAM
61+1
CAM
61+1
RAM
61+1
 
LM
63+1
LCM
61+1
CM
61+1
RCM
61+1
RM
63+1
LWB
65+1
LDM
64+1
CDM
64+1
RDM
64+1
RWB
65+1
LB
65+1
LCB
63+1
CB
63+1
RCB
63+1
RB
65+1
 
 
GK
16+1
 
 
 • LWB
 • 65
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.