O. Rodríguez

Osvaldo Rodríguez del Portal (ID: 229831) FIFA 17 2017年9月20日

LB 19y.o. (1996年9月10日) 5'9" 161lbs
64
整體能力
75
潛力
€575K
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
專長
利昂
 • 71
 • LB
 • 24
 • 帕丘卡
 • 2017年12月31日
進攻
 • 62 橫傳
 • 47 終結能力
 • 50 頭槌準確度
 • 65 短傳能力
 • 38 凌空抽射
技能
 • 60 盤球
 • 32 曲線
 • 37 自由球準確率
 • 51 長傳
 • 66 控球
動作
 • 68 加速值
 • 65 衝刺速度
 • 67 敏捷性
 • 57 反應能力
 • 69 平衡
力道
 • 41 射門力道
 • 59 彈跳
 • 67 體力
 • 59 力量
 • 48 遠射
心理質素
 • 54 積極性
 • 60 攔截
 • 52 走位
 • 47 視野
 • 51 十二碼
 • 63 沉著
防守
 • 67 盯人
 • 64 攔截
 • 65 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
真實實力
 
LS
54+1
ST
54+1
RS
54+1
 
LW
59+0
LF
57+0
CF
57+0
RF
57+0
RW
59+0
 
LAM
58+1
CAM
58+1
RAM
58+1
 
LM
60+1
LCM
58+1
CM
58+1
RCM
58+1
RM
60+1
LWB
64+1
LDM
61+1
CDM
61+1
RDM
61+1
RWB
64+1
LB
63+1
LCB
61+1
CB
61+1
RCB
61+1
RB
63+1
 
 
GK
16+1
 
 
 • LB
 • 64
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.