M. Diakhaby

Mouctar Diakhaby

CB 19y.o. (1996年12月19日) 6'2" 172lbs
75
整體能力
84
潛力
€4.9M
Value
€15K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
 • 230578
專長
里昂
 • 78
 • LCB
 • 5
 • 2015年8月13日
 • 2022
進攻
 • 28 橫傳
 • 25 終結能力
 • 83 頭槌準確度
 • 56 短傳能力
 • 31 凌空抽射
技能
 • 42 盤球
 • 30 曲線
 • 26 自由球準確率
 • 42 長傳
 • 52 控球
動作
 • 53 加速值
 • 53 衝刺速度
 • 46 敏捷性
 • 68 反應能力
 • 32 平衡
力道
 • 45 射門力道
 • 86 彈跳
 • 75 體力
 • 84 力量
 • 27 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 73 攔截
 • 24 走位
 • 37 視野
 • 49 十二碼
 • 53 沉著
防守
 • 75 盯人
 • 76 攔截
 • 68 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 強力頭槌
真實實力
 
LS
47+1
ST
47+1
RS
47+1
 
LW
43+0
LF
44+0
CF
44+0
RF
44+0
RW
43+0
 
LAM
44+1
CAM
44+1
RAM
44+1
 
LM
46+1
LCM
50+1
CM
50+1
RCM
50+1
RM
46+1
LWB
61+1
LDM
65+1
CDM
65+1
RDM
65+1
RWB
61+1
LB
64+1
LCB
74+1
CB
74+1
RCB
74+1
RB
64+1
 
 
GK
19+1
 
 
 • CB
 • 74
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.