Mouctar Diakhaby

CB 21y.o. (1996年12月19日) 6'4" 172lbs
76
整體能力
82
潛力
€9M
Value
€20K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €20.7M
 • 230578
專長
華倫西亞
 • 80
 • 後備
 • 12
 • 2018年7月2日
 • 2023
進攻
 • 28 橫傳
 • 36 終結能力
 • 83 頭槌準確度
 • 66 短傳能力
 • 31 凌空抽射
技能
 • 56 盤球
 • 34 曲線
 • 26 自由球準確率
 • 52 長傳
 • 60 控球
動作
 • 60 加速值
 • 61 衝刺速度
 • 52 敏捷性
 • 70 反應能力
 • 33 平衡
力道
 • 45 射門力道
 • 81 彈跳
 • 73 體力
 • 82 力量
 • 29 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 76 攔截
 • 47 走位
 • 45 視野
 • 49 十二碼
 • 68 沉著
防守
 • 75 盯人
 • 77 攔截
 • 70 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 強力頭槌
真實實力
 
LS
55+1
ST
55+1
RS
55+1
 
LW
52+0
LF
54+0
CF
54+0
RF
54+0
RW
52+0
 
LAM
54+1
CAM
54+1
RAM
54+1
 
LM
54+1
LCM
58+1
CM
58+1
RCM
58+1
RM
54+1
LWB
64+1
LDM
69+1
CDM
69+1
RDM
69+1
RWB
64+1
LB
67+1
LCB
75+1
CB
75+1
RCB
75+1
RB
67+1
 
 
GK
19+1
 
 
 • CB
 • 75
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.