Djamel Eddine Benlamri

CB 30y.o. (1989年12月25日) 6'3" 183lbs
72
整體能力
72
潛力
€1.9M
Value
€34K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 中等/ 高
 • 一般
 • €3.6M
 • 235499
專長
里昂
 • 77
 • 後備
 • 3
 • 2020年10月5日
 • 2021
進攻
 • 45 橫傳
 • 24 終結能力
 • 75 頭槌準確度
 • 67 短傳能力
 • 23 凌空抽射
技能
 • 42 盤球
 • 25 曲線
 • 27 自由球準確率
 • 63 長傳
 • 56 控球
動作
 • 53 加速值
 • 61 衝刺速度
 • 52 敏捷性
 • 65 反應能力
 • 54 平衡
力道
 • 69 射門力道
 • 82 彈跳
 • 72 體力
 • 90 力量
 • 27 遠射
心理質素
 • 77 積極性
 • 65 攔截
 • 36 走位
 • 33 視野
 • 34 十二碼
 • 64 沉著
防守
 • 72 Defensive Awareness
 • 73 攔截
 • 67 滑剷
守門能力
 • 7 守門員飛身撲救
 • 12 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
真實實力
 
LS
51+2
ST
51+2
RS
51+2
 
LW
47+0
LF
48+0
CF
48+0
RF
48+0
RW
47+0
 
LAM
48+2
CAM
48+2
RAM
48+2
 
LM
51+2
LCM
55+2
CM
55+2
RCM
55+2
RM
51+2
LWB
62+2
LDM
67+2
CDM
67+2
RDM
67+2
RWB
62+2
LB
65+2
LCB
72+0
CB
72+0
RCB
72+0
RB
65+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • CB
 • 72
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.