Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Dani de Wit (ID: 239361) FIFA 20 2020年7月30日

CM CAM 21y.o. (1998年1月28日) 6'0" 165lbs
70
整體能力
76
潛力
€2.4M
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 高/ 高
 • 一般
 • €4.1M
專長
阿爾克馬爾
 • 74
 • LCM
 • 10
 • 2019年8月30日
 • 2024
進攻
 • 59 橫傳
 • 68 終結能力
 • 77 頭槌準確度
 • 71 短傳能力
 • 59 凌空抽射
技能
 • 64 盤球
 • 54 曲線
 • 52 自由球準確率
 • 67 長傳
 • 70 控球
動作
 • 66 加速值
 • 67 衝刺速度
 • 64 敏捷性
 • 72 反應能力
 • 68 平衡
力道
 • 72 射門力道
 • 70 彈跳
 • 82 體力
 • 77 力量
 • 67 遠射
心理質素
 • 82 積極性
 • 60 攔截
 • 69 走位
 • 67 視野
 • 60 十二碼
 • 68 沉著
防守
 • 63 Defensive Awareness
 • 64 攔截
 • 56 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
真實實力
 
LS
70+2
ST
70+2
RS
70+2
 
LW
67+0
LF
69+0
CF
69+0
RF
69+0
RW
67+0
 
LAM
68+2
CAM
68+2
RAM
68+2
 
LM
68+2
LCM
69+2
CM
69+2
RCM
69+2
RM
68+2
LWB
66+2
LDM
68+2
CDM
68+2
RDM
68+2
RWB
66+2
LB
66+2
LCB
68+2
CB
68+2
RCB
68+2
RB
66+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • ST
 • 72
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.