Giorgi Chakvetadze

CAM LM 19y.o. (1999年8月29日) 5'10" 165lbs
74
整體能力
86
潛力
€10M
Value
€11K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 4
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €17M
 • 241168
專長
真特
 • 74
 • 後備
 • 10
 • 2017年8月30日
 • 2023
進攻
 • 69 橫傳
 • 67 終結能力
 • 39 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 64 凌空抽射
技能
 • 78 盤球
 • 77 曲線
 • 59 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 76 控球
動作
 • 82 加速值
 • 83 衝刺速度
 • 87 敏捷性
 • 65 反應能力
 • 76 平衡
力道
 • 75 射門力道
 • 78 彈跳
 • 61 體力
 • 63 力量
 • 75 遠射
心理質素
 • 38 積極性
 • 30 攔截
 • 67 走位
 • 71 視野
 • 58 十二碼
 • 59 沉著
防守
 • 29 Defensive Awareness
 • 41 攔截
 • 32 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
68+2
ST
68+2
RS
68+2
 
LW
74+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
74+0
 
LAM
73+2
CAM
73+2
RAM
73+2
 
LM
73+2
LCM
68+2
CM
68+2
RCM
68+2
RM
73+2
LWB
57+2
LDM
54+2
CDM
54+2
RDM
54+2
RWB
57+2
LB
53+2
LCB
45+2
CB
45+2
RCB
45+2
RB
53+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • CAM
 • 74
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.