Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Juan Brandáriz Movilla (ID: 241810) FIFA 19 2019年7月11日

CB 19y.o. (1999年3月2日) 6'1" 172lbs
65
整體能力
82
潛力
€1M
Value
€10K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €2.8M
專長
巴塞隆拿
 • 86
 • 替補
 • 36
 • 2018年7月1日
 • 2020
進攻
 • 38 橫傳
 • 30 終結能力
 • 60 頭槌準確度
 • 62 短傳能力
 • 33 凌空抽射
技能
 • 50 盤球
 • 34 曲線
 • 36 自由球準確率
 • 51 長傳
 • 60 控球
動作
 • 57 加速值
 • 61 衝刺速度
 • 49 敏捷性
 • 62 反應能力
 • 61 平衡
力道
 • 47 射門力道
 • 74 彈跳
 • 62 體力
 • 67 力量
 • 36 遠射
心理質素
 • 59 積極性
 • 65 攔截
 • 34 走位
 • 41 視野
 • 50 十二碼
 • 62 沉著
防守
 • 68 盯人
 • 65 攔截
 • 64 滑剷
守門能力
 • 7 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 11 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
真實實力
 
LS
49+1
ST
49+1
RS
49+1
 
LW
49+0
LF
49+0
CF
49+0
RF
49+0
RW
49+0
 
LAM
50+1
CAM
50+1
RAM
50+1
 
LM
51+1
LCM
54+1
CM
54+1
RCM
54+1
RM
51+1
LWB
59+1
LDM
61+1
CDM
61+1
RDM
61+1
RWB
59+1
LB
61+1
LCB
64+1
CB
64+1
RCB
64+1
RB
61+1
 
 
GK
17+1
 
 
 • CB
 • 64
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.