Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Harrison Delbridge (ID: 241970) FIFA 19 2019年2月21日

CB RB 26y.o. (1992年3月15日) 6'4" 205lbs
65
综合能力
66
潜力
€525K
身价
€4K
周薪
资料
 • 左脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中/ 中
 • 一般 (185+)
 • €696K
特殊
墨尔本城
 • 67
 • LCB
 • 4
 • 2018年1月3日
 • 2020
进攻
 • 21 传中
 • 24 射术
 • 76 头球精度
 • 60 短传
 • 20 凌空
技巧
 • 39 盘带
 • 20 弧线
 • 26 任意球精度
 • 43 长传
 • 50 控球
移动
 • 60 加速
 • 68 速度
 • 57 敏捷
 • 49 反应
 • 35 平衡
力量
 • 54 射门力量
 • 84 弹跳
 • 77 体能
 • 90 强壮
 • 36 远射
心理
 • 72 侵略性
 • 56 拦截意识
 • 25 跑位
 • 34 视野
 • 33 点球
 • 59 沉着
防守
 • 56 盯人
 • 57 抢断
 • 63 铲球
守门
 • 13 鱼跃
 • 14 手形
 • 12 开球
 • 11 站位
 • 13 反应
特性
 • 倒地铲球(AI)
 • 领导能力
 • 强力头球
真实能力
 
LS
47+1
ST
47+1
RS
47+1
 
LW
42+0
LF
43+0
CF
43+0
RF
43+0
RW
42+0
 
LAM
44+1
CAM
44+1
RAM
44+1
 
LM
45+1
LCM
48+1
CM
48+1
RCM
48+1
RM
45+1
LWB
54+1
LDM
57+1
CDM
57+1
RDM
57+1
RWB
54+1
LB
57+1
LCB
64+1
CB
64+1
RCB
64+1
RB
57+1
 
 
GK
17+1
 
 
 • CB
 • 64
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接