C. Gakpo

真實實力
 
LS
64+1
ST
64+1
RS
64+1
 
LW
69+0
LF
67+0
CF
67+0
RF
67+0
RW
69+0
 
LAM
67+1
CAM
67+1
RAM
67+1
 
LM
68+1
LCM
61+1
CM
61+1
RCM
61+1
RM
68+1
LWB
53+1
LDM
49+1
CDM
49+1
RDM
49+1
RWB
53+1
LB
49+1
LCB
42+1
CB
42+1
RCB
42+1
RB
49+1
 
 
GK
15+1
 
 

Cody Mathès Gakpo

LW 19y.o. (1999年5月7日) 189cm 76kg
69
整體能力
82
潛力
€2M
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €4M
 • 242516
專長
PSV
 • 77
 • 後備
 • 19
 • 2016年7月7日
 • 2022
 • RW
 • 69
進攻
 • 65 橫傳
 • 68 終結能力
 • 33 頭槌準確度
 • 62 短傳能力
 • 62 凌空抽射
技能
 • 75 盤球
 • 49 曲線
 • 67 自由球準確率
 • 57 長傳
 • 74 控球
動作
 • 77 加速值
 • 78 衝刺速度
 • 73 敏捷性
 • 55 反應能力
 • 69 平衡
力道
 • 66 射門力道
 • 64 彈跳
 • 67 體力
 • 68 力量
 • 58 遠射
心理質素
 • 37 積極性
 • 25 攔截
 • 61 走位
 • 67 視野
 • 59 十二碼
 • 58 沉著
防守
 • 30 盯人
 • 38 攔截
 • 28 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
相似球員
評論

舉報

Please choose a reason
Description (optional)

Block

avatar
Choose file...

登入

Sign in with Google
        

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.