Leonardo Julián Balerdi Rossa

CB CDM 21y.o. (1999年1月26日) 6'2" 168lbs
69
整體能力
82
潛力
€3.2M
Value
€14K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • 242835
專長
馬賽
 • 78
 • 後備
 • 5
 • 多蒙特
 • 2021年6月30日
進攻
 • 36 橫傳
 • 26 終結能力
 • 72 頭槌準確度
 • 68 短傳能力
 • 29 凌空抽射
技能
 • 53 盤球
 • 35 曲線
 • 30 自由球準確率
 • 62 長傳
 • 64 控球
動作
 • 68 加速值
 • 75 衝刺速度
 • 66 敏捷性
 • 67 反應能力
 • 58 平衡
力道
 • 45 射門力道
 • 73 彈跳
 • 64 體力
 • 74 力量
 • 20 遠射
心理質素
 • 59 積極性
 • 67 攔截
 • 33 走位
 • 43 視野
 • 40 十二碼
 • 62 沉著
防守
 • 69 Defensive Awareness
 • 70 攔截
 • 66 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
真實實力
 
LS
51+2
ST
51+2
RS
51+2
 
LW
52+0
LF
51+0
CF
51+0
RF
51+0
RW
52+0
 
LAM
53+2
CAM
53+2
RAM
53+2
 
LM
55+2
LCM
57+2
CM
57+2
RCM
57+2
RM
55+2
LWB
63+2
LDM
66+2
CDM
66+2
RDM
66+2
RWB
63+2
LB
65+2
LCB
69+2
CB
69+2
RCB
69+2
RB
65+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • CB
 • 71
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.