Folarin Balogun

ST 18y.o. (2001年7月3日) 5'10" 154lbs
60
整體能力
80
潛力
€675K
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €2M
 • 247463
專長
阿仙奴
 • 80
 • 替補
 • 38
 • 2019年2月13日
 • 2021
進攻
 • 37 橫傳
 • 62 終結能力
 • 53 頭槌準確度
 • 47 短傳能力
 • 51 凌空抽射
技能
 • 58 盤球
 • 43 曲線
 • 37 自由球準確率
 • 33 長傳
 • 59 控球
動作
 • 75 加速值
 • 73 衝刺速度
 • 72 敏捷性
 • 60 反應能力
 • 64 平衡
力道
 • 60 射門力道
 • 54 彈跳
 • 66 體力
 • 64 力量
 • 53 遠射
心理質素
 • 49 積極性
 • 18 攔截
 • 63 走位
 • 45 視野
 • 52 十二碼
 • 60 沉著
防守
 • 18 Defensive Awareness
 • 15 攔截
 • 16 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 12 守門員接球能力
 • 12 守門員踢球能力
 • 13 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
真實實力
 
LS
60+2
ST
60+2
RS
60+2
 
LW
58+0
LF
59+0
CF
59+0
RF
59+0
RW
58+0
 
LAM
56+2
CAM
56+2
RAM
56+2
 
LM
56+2
LCM
48+2
CM
48+2
RCM
48+2
RM
56+2
LWB
41+2
LDM
37+2
CDM
37+2
RDM
37+2
RWB
41+2
LB
39+2
LCB
35+2
CB
35+2
RCB
35+2
RB
39+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • ST
 • 62
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.