Jean Lucas de Souza Oliveira

CM CDM 22y.o. (1998年6月22日) 5'11" 172lbs
72
整體能力
82
潛力
€5M
Value
€33K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €10.5M
 • 251217
專長
里昂
 • 77
 • 後備
 • 4
 • 2019年6月25日
 • 2024
進攻
 • 58 橫傳
 • 52 終結能力
 • 61 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 53 凌空抽射
技能
 • 74 盤球
 • 64 曲線
 • 45 自由球準確率
 • 75 長傳
 • 75 控球
動作
 • 69 加速值
 • 67 衝刺速度
 • 67 敏捷性
 • 73 反應能力
 • 72 平衡
力道
 • 77 射門力道
 • 58 彈跳
 • 71 體力
 • 73 力量
 • 74 遠射
心理質素
 • 73 積極性
 • 62 攔截
 • 65 走位
 • 72 視野
 • 47 十二碼
 • 75 沉著
防守
 • 64 Defensive Awareness
 • 66 攔截
 • 61 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 13 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 長射球員
真實實力
 
LS
67+2
ST
67+2
RS
67+2
 
LW
69+0
LF
70+0
CF
70+0
RF
70+0
RW
69+0
 
LAM
72+2
CAM
72+2
RAM
72+2
 
LM
70+2
LCM
72+2
CM
72+2
RCM
72+2
RM
70+2
LWB
67+2
LDM
70+2
CDM
70+2
RDM
70+2
RWB
67+2
LB
66+2
LCB
66+2
CB
66+2
RCB
66+2
RB
66+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • CAM
 • 74
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.