Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Di'Shon Bernard (ID: 253034) FIFA 20 2020年2月13日

CB 18y.o. (2000年10月14日) 6'3" 179lbs
61
综合能力
77
潜力
€475K
身价
€4K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 高/ 中
 • 消瘦 (185+)
 • €1.2M
特殊
曼彻斯特联
 • 81
 • 替补
 • 58
 • 2019年6月7日
 • 2022
进攻
 • 33 传中
 • 40 射术
 • 65 头球精度
 • 57 短传
 • 31 凌空
技巧
 • 48 盘带
 • 38 弧线
 • 29 任意球精度
 • 55 长传
 • 46 控球
移动
 • 65 加速
 • 67 速度
 • 56 敏捷
 • 50 反应
 • 51 平衡
力量
 • 50 射门力量
 • 71 弹跳
 • 56 体能
 • 68 强壮
 • 25 远射
心理
 • 54 侵略性
 • 57 拦截意识
 • 50 跑位
 • 40 视野
 • 45 点球
 • 55 沉着
防守
 • 58 防守意识
 • 62 抢断
 • 58 铲球
守门
 • 8 鱼跃
 • 8 手形
 • 7 开球
 • 14 站位
 • 13 反应
 • CB
 • 60
真实能力
ST
51+2
RS
51+2
 
CF
49+0
RF
49+0
RW
48+0
CAM
48+2
RAM
48+2
 
CM
50+2
RCM
50+2
RM
50+2
CDM
56+2
RDM
56+2
RWB
54+2
CB
60+2
RCB
60+2
RB
56+2
GK
15+2
 
 
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接