Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Fernando José Torres Sanz (ID: 49369) FIFA 13 2013年9月20日

ST 28y.o. (1984年3月20日) 6'0" 172lbs
82
整體能力
82
潛力
€12M
Value
€80K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 3
 • 中等/ 低
 • 一般
專長
車路士
 • 81
 • 後備
 • 9
 • 2011年1月31日
 • 2016
西班牙
 • 86
 • 後備
 • 9
進攻
 • 73 橫傳
 • 84 終結能力
 • 75 頭槌準確度
 • 80 短傳能力
 • 86 凌空抽射
技能
 • 83 盤球
 • 79 曲線
 • 68 自由球準確率
 • 51 長傳
 • 84 控球
動作
 • 77 加速值
 • 78 衝刺速度
 • 74 敏捷性
 • 81 反應能力
 • 60 平衡
力道
 • 84 射門力道
 • 75 彈跳
 • 71 體力
 • 75 力量
 • 80 遠射
心理質素
 • 62 積極性
 • 35 攔截
 • 81 走位
 • 79 視野
 • 75 十二碼
防守
 • 21 盯人
 • 29 攔截
 • 18 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 13 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 被侵犯易倒地(假摔)
 • 沖擊後衛線
 • 精準射門
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
81+1
ST
81+1
RS
81+1
 
LW
80+1
LF
81+1
CF
81+1
RF
81+1
RW
80+1
 
LAM
81+1
CAM
81+1
RAM
81+1
 
LM
77+1
LCM
70+1
CM
70+1
RCM
70+1
RM
77+1
LWB
57+1
LDM
59+1
CDM
59+1
RDM
59+1
RWB
57+1
LB
52+1
LCB
48+1
CB
48+1
RCB
48+1
RB
52+1
 
 
GK
16+1
 
 
 • ST
 • 81
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.