Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Fernando José Torres Sanz (ID: 49369) FIFA 14 2014年9月19日

ST 29y.o. (1984年3月20日) 6'1" 179lbs
82
整體能力
82
潛力
€11M
Value
€120K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
車路士
 • 82
 • ST
 • 9
 • 2011年1月31日
 • 2016
進攻
 • 73 橫傳
 • 81 終結能力
 • 75 頭槌準確度
 • 75 短傳能力
 • 86 凌空抽射
技能
 • 83 盤球
 • 79 曲線
 • 68 自由球準確率
 • 51 長傳
 • 84 控球
動作
 • 84 加速值
 • 78 衝刺速度
 • 74 敏捷性
 • 81 反應能力
 • 60 平衡
力道
 • 84 射門力道
 • 75 彈跳
 • 71 體力
 • 75 力量
 • 78 遠射
心理質素
 • 62 積極性
 • 35 攔截
 • 81 走位
 • 79 視野
 • 75 十二碼
防守
 • 21 盯人
 • 29 攔截
 • 25 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 13 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
81+1
ST
81+1
RS
81+1
 
LW
79+1
LF
81+1
CF
81+1
RF
81+1
RW
79+1
 
LAM
80+1
CAM
80+1
RAM
80+1
 
LM
77+1
LCM
69+1
CM
69+1
RCM
69+1
RM
77+1
LWB
58+1
LDM
58+1
CDM
58+1
RDM
58+1
RWB
58+1
LB
53+1
LCB
49+1
CB
49+1
RCB
49+1
RB
53+1
 
 
GK
16+1
 
 
 • ST
 • 81
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.