Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

이름나이OVA냄비팀 & 계약 총통계보기
LW
T. Marsh
LW LM ST
245962
Macclesfield Town
2017 ~ 2020
€200K€2K1537 5
ST
42 60 체력
S. Wilson
ST
255962
Macclesfield Town
2017 ~ 2020
€200K€2K1405 3
6'2" 6'5"
H. Smith
ST
235966
Macclesfield Town
2018 ~ 2019
€220K€2K1380 2
CAM
B. Stephens
CAM ST
205666
Macclesfield Town
2018 ~ 2020
€150K€2K1408 11
CM
B. Chapman
CM RB
195867
Gillingham
2016 ~ 2019
€190K€1K1668 1
D. Turnbull
CM CAM
185777
Motherwell
2015 ~ 2019
€210K€1K1540 148
B. Mumba
CM
165580
Sunderland
2017 ~ 2021
€170K€1K1485 43
43 47 크로스
58 61 긴 패스
68 73 가속
73 76 질주 속도
59 62 민첩성
48 53 슈팅력
58 61 체력
49 51
45 52 중거리슛
42 48 공격성
그리고16더많은변화
D. Adshead
CM CDM
165979
Rochdale
2017 ~ 2019
€300K€5001558 22
5'10" 6'0"
C. Evans
CM LB
225765
Macclesfield Town
2018 ~ 2020
€150K€2K1595 5
RM
K. Arthur
RM LM
226064
Macclesfield Town
2017 ~ 2019
€275K€2K1557 5
6'3" 6'4"
P. Vincenti
RM LM
316060
Macclesfield Town
2018 ~ 2020
€180K€2K1802 5
R. Hale
RM RW ST
195976
Birmingham City
2016 ~ 2019
€325K€2K1577 9
CDM
52 57 가속
53 55 질주 속도
44 53 반응력
58 62 슈팅력
75 72
53 55 중거리슛
30 35 시야
60 62 대인방어
38 42 침착
58 59 전체 순위
그리고11더많은변화
S. Bone
CDM CB RB
195974
Shamrock Rovers
2017 ~ 2019
€300K€5001441 1
대출날짜종료 2019. 1. 5. 2019. 1. 11.
C. Maycock
CDM CM
205868
Macclesfield Town
2019. 1. 11. 대출
€180K€1K1502 5
M. Rose
CDM CM
356262
Macclesfield Town
2018 ~ 2019
€70K€2K1806 3
LB
44 50 크로스
47 50 헤딩 정확도
33 38 발리 슛
55 57 드리블
37 47 커브
33 43 프리킥 정확도
56 57 긴 패스
59 68 가속
64 70 질주 속도
58 72 민첩성
그리고22더많은변화
E. Erhahon
LB CM
175676
St. Mirren
2017 ~ 2021
€160K€5001567 103
CB
40 57 가속
33 45 민첩성
28 42 균형 감각
49 65 체력
69 76
52 54 차단력
40 50 침착
57 58 전체 순위
65 66 잠재력
F. Kelleher
CB
225866
Macclesfield Town
2019. 6. 30. 대출
€160K€2K1263 9
N. Cameron
CB
266465
Macclesfield Town
2018 ~ 2019
€450K€3K1413 6
J. Grimes
CB
276262
Macclesfield Town
2018 ~ 2019
€250K€2K1381 3
RB
J. Pearson
RB CB
256063
Macclesfield Town
2018 ~ 2019
€210K€2K1452 5
5'11" 5'11"
M. Welch-Hayes
RB RWB
215462
Macclesfield Town
2018 ~ 2020
€90K€1K1356 6
GK
R. Taylor
GK
286163
Macclesfield Town
2018 ~ 2019
€210K€2K997 2
K. O'Hara
GK
225968
Macclesfield Town
2019. 6. 30. 대출
€180K€2K1030 18
E. Idem
GK
195168
Macclesfield Town
2018 ~ 2019
€70K€500848 2
 
Macclesfield Town career
 • FIFA 19 2019. 1. 10.
 • 에만든 2019. 1. 11.
 • 
  
+열선택
초기화
바구니
Sander van Huissteden 98088731
 •  
 •  
 • 69분대
 • 33명단
 • 2선수
 • 0따라
 • 0코멘트
 • 0공감
 • 0공감
 • 1공감
 • 0공감
 • 에생성된계정
 • 마지막활성 2020. 8. 10.
 
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.