Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Kévin Gameiro (ID: 176600) FIFA 19 2019年7月18日

ST 31y.o. (1987年5月9日) 172cm 70kg
80
整體能力
80
潛力
€13.5M
Value
€50K
Wage
進攻
 • 69 橫傳
 • 80 終結能力
 • 67 頭槌準確度
 • 79 短傳能力
 • 77 凌空抽射
技能
 • 74 盤球
 • 74 曲線
 • 70 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 78 控球
動作
 • 85 加速值
 • 84 衝刺速度
 • 77 敏捷性
 • 81 反應能力
 • 79 平衡
力道
 • 82 射門力道
 • 84 彈跳
 • 69 體力
 • 64 力量
 • 73 遠射
心理質素
 • 66 積極性
 • 38 攔截
 • 85 走位
 • 75 視野
 • 81 十二碼
 • 80 沉著
防守
 • 50 盯人
 • 33 攔截
 • 39 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 沖擊後衛線
 • 外腳背射門
華倫西亞
 • 80
 • 後備
 • 9
 • 2018年8月13日
 • 2021
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €28.4M
相似球員
評論
Best
 • CF
 • 79
真實實力
ST
78+2
RS
78+2
 
CF
79+0
RF
79+0
RW
78+0
CAM
78+2
RAM
78+2
 
CM
72+2
RCM
72+2
RM
77+2
CDM
60+2
RDM
60+2
RWB
62+2
CB
54+2
RCB
54+2
RB
60+2
GK
16+2
 
 

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.