Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

長谷 部誠 (ID: 181098) FIFA 20 2020年8月6日

CB CDM 35y.o. (1984年1月18日) 5'11" 159lbs
78
综合能力
78
潜力
€3.1M
身价
€24K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中/ 中
 • 消瘦 (170-185)
 • €5.3M
特殊
法兰克福
 • 77
 • 主力替补
 • 20
 • 2014年7月1日
 • 2020
进攻
 • 74 传中
 • 45 射术
 • 67 头球精度
 • 78 短传
 • 57 凌空
技巧
 • 68 盘带
 • 70 弧线
 • 63 任意球精度
 • 77 长传
 • 76 控球
移动
 • 55 加速
 • 62 速度
 • 69 敏捷
 • 82 反应
 • 72 平衡
力量
 • 54 射门力量
 • 74 弹跳
 • 65 体能
 • 68 强壮
 • 53 远射
心理
 • 75 侵略性
 • 79 拦截意识
 • 61 跑位
 • 76 视野
 • 61 点球
 • 82 沉着
防守
 • 83 防守意识
 • 80 抢断
 • 77 铲球
守门
 • 10 鱼跃
 • 12 手形
 • 10 开球
 • 15 站位
 • 9 反应
特性
 • 领导能力
 • 长传制导(AI)
 • 团队球员
真实能力
 
LS
62+2
ST
62+2
RS
62+2
 
LW
67+0
LF
66+0
CF
66+0
RF
66+0
RW
67+0
 
LAM
70+2
CAM
70+2
RAM
70+2
 
LM
69+2
LCM
74+2
CM
74+2
RCM
74+2
RM
69+2
LWB
75+2
LDM
77+1
CDM
77+1
RDM
77+1
RWB
75+2
LB
75+2
LCB
76+2
CB
76+2
RCB
76+2
RB
75+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • CB
 • 78
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接