Alphonse Areola

GK 27y.o. (1993年2月27日) 6'5" 207lbs
82
整體能力
86
潛力
€32M
Value
€71K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 2
 • 中等/ 中等
 • Unique
 • 193105
專長
富咸
 • 75
 • GK
 • 1
 • 巴黎聖日耳門
 • 2021年6月30日
進攻
 • 20 橫傳
 • 19 終結能力
 • 14 頭槌準確度
 • 48 短傳能力
 • 16 凌空抽射
技能
 • 12 盤球
 • 16 曲線
 • 16 自由球準確率
 • 37 長傳
 • 22 控球
動作
 • 56 加速值
 • 54 衝刺速度
 • 58 敏捷性
 • 79 反應能力
 • 58 平衡
力道
 • 60 射門力道
 • 72 彈跳
 • 38 體力
 • 80 力量
 • 14 遠射
心理質素
 • 26 積極性
 • 23 攔截
 • 17 走位
 • 51 視野
 • 25 十二碼
 • 64 沉著
防守
 • 13 Defensive Awareness
 • 18 攔截
 • 12 滑剷
守門能力
 • 85 守門員飛身撲救
 • 79 守門員接球能力
 • 80 守門員踢球能力
 • 78 守門員走位能力
 • 84 守門員反應能力
特性
 • 準備接住橫傳
真實實力
 
LS
34+2
ST
34+2
RS
34+2
 
LW
33+0
LF
34+0
CF
34+0
RF
34+0
RW
33+0
 
LAM
36+2
CAM
36+2
RAM
36+2
 
LM
34+2
LCM
36+2
CM
36+2
RCM
36+2
RM
34+2
LWB
31+2
LDM
34+2
CDM
34+2
RDM
34+2
RWB
31+2
LB
31+2
LCB
31+2
CB
31+2
RCB
31+2
RB
31+2
 
 
GK
81+2
 
 
 • GK
 • 82
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.