Danilo Luís Hélio Pereira

CDM CM CB 28y.o. (1991年9月9日) 6'2" 183lbs
82
整體能力
82
潛力
€27M
Value
€20K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 3
 • 中等/ 高
 • 一般
 • 200888
專長
巴黎聖日耳門
 • 83
 • 後備
 • 15
 • 波圖
 • 2021年6月30日
葡萄牙
 • 83
 • CDM
 • 13
進攻
 • 58 橫傳
 • 57 終結能力
 • 76 頭槌準確度
 • 83 短傳能力
 • 55 凌空抽射
技能
 • 75 盤球
 • 54 曲線
 • 53 自由球準確率
 • 80 長傳
 • 78 控球
動作
 • 63 加速值
 • 68 衝刺速度
 • 57 敏捷性
 • 75 反應能力
 • 60 平衡
力道
 • 74 射門力道
 • 62 彈跳
 • 84 體力
 • 89 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 82 積極性
 • 81 攔截
 • 71 走位
 • 72 視野
 • 57 十二碼
 • 84 沉著
防守
 • 83 Defensive Awareness
 • 83 攔截
 • 68 滑剷
守門能力
 • 9 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 15 守門員反應能力
特性
 • 長傳球員
 • 外腳背射門
 • 有團隊精神
真實實力
 
LS
71+3
ST
71+3
RS
71+3
 
LW
70+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
70+0
 
LAM
73+3
CAM
73+3
RAM
73+3
 
LM
72+3
LCM
77+3
CM
77+3
RCM
77+3
RM
72+3
LWB
75+3
LDM
80+2
CDM
80+2
RDM
80+2
RWB
75+3
LB
75+3
LCB
80+2
CB
80+2
RCB
80+2
RB
75+3
 
 
GK
18+3
 
 
 • CDM
 • 82
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.