Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Rhu-endly Martina (ID: 204519) FIFA 20 2019年12月14日

RB 29y.o. (1989年9月25日) 6'1" 170lbs
70
整體能力
70
潛力
€1.5M
Value
€30K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €2.8M
專長
愛華頓
 • 79
 • 替補
 • 30
 • 2017年7月17日
 • 2020
進攻
 • 74 橫傳
 • 45 終結能力
 • 64 頭槌準確度
 • 68 短傳能力
 • 44 凌空抽射
技能
 • 62 盤球
 • 65 曲線
 • 45 自由球準確率
 • 60 長傳
 • 66 控球
動作
 • 61 加速值
 • 64 衝刺速度
 • 67 敏捷性
 • 69 反應能力
 • 59 平衡
力道
 • 61 射門力道
 • 87 彈跳
 • 74 體力
 • 71 力量
 • 60 遠射
心理質素
 • 71 積極性
 • 69 攔截
 • 58 走位
 • 59 視野
 • 51 十二碼
 • 65 沉著
防守
 • 68-2 Defensive Awareness
 • 69-2 攔截
 • 69-2 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 擅長斜角橫傳球員
真實實力
 
LS
60+2
ST
60+2
RS
60+2
 
LW
63+0
LF
61+0
CF
61+0
RF
61+0
RW
63+0
 
LAM
62+2
CAM
62+2
RAM
62+2
 
LM
64+2
LCM
64+2
CM
64+2
RCM
64+2
RM
64+2
LWB
69+1
LDM
68+2
CDM
68+2
RDM
68+2
RWB
69+1
LB
69+1
LCB
69+1
CB
69+1
RCB
69+1
RB
69+1
 
 
GK
19+2
 
 
 • RB
 • 69
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.