Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Jokin Ezkieta Mendiburu (ID: 225395) FIFA 20 2020年7月2日

GK 22y.o. (1996年8月17日) 6'4" 172lbs
65
综合能力
74
潜力
€650K
身价
€3K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 1
 • 中/ 中
 • 消瘦 (185+)
 • €1.5M
特殊
毕尔巴鄂竞技
 • 79
 • 替补
 • 31
 • 2019年7月1日
 • 2023
进攻
 • 16 传中
 • 12 射术
 • 17 头球精度
 • 28 短传
 • 15 凌空
技巧
 • 17 盘带
 • 16 弧线
 • 19 任意球精度
 • 27 长传
 • 19 控球
移动
 • 41 加速
 • 49 速度
 • 36 敏捷
 • 63 反应
 • 45 平衡
力量
 • 46 射门力量
 • 57 弹跳
 • 41 体能
 • 64 强壮
 • 14 远射
心理
 • 25 侵略性
 • 20 拦截意识
 • 15 跑位
 • 30 视野
 • 24 点球
 • 33 沉着
防守
 • 13 防守意识
 • 17 抢断
 • 15 铲球
守门
 • 65 鱼跃
 • 61 手形
 • 61 开球
 • 64 站位
 • 66 反应
真实能力
 
LS
28+2
ST
28+2
RS
28+2
 
LW
26+0
LF
27+0
CF
27+0
RF
27+0
RW
26+0
 
LAM
26+2
CAM
26+2
RAM
26+2
 
LM
27+2
LCM
27+2
CM
27+2
RCM
27+2
RM
27+2
LWB
27+2
LDM
27+2
CDM
27+2
RDM
27+2
RWB
27+2
LB
27+2
LCB
27+2
CB
27+2
RCB
27+2
RB
27+2
 
 
GK
64+2
 
 
 • GK
 • 65
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接