Jokin Ezkieta Mendiburu

GK 23y.o. (1996年8月17日) 6'4" 172lbs
67
整體能力
75
潛力
€2M
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €4.6M
 • 225395
專長
畢爾包
 • 79
 • 替補
 • 13
 • 2019年7月1日
 • 2023
進攻
 • 16 橫傳
 • 12 終結能力
 • 17 頭槌準確度
 • 28 短傳能力
 • 15 凌空抽射
技能
 • 17 盤球
 • 16 曲線
 • 19 自由球準確率
 • 27 長傳
 • 19 控球
動作
 • 41 加速值
 • 49 衝刺速度
 • 36 敏捷性
 • 65 反應能力
 • 45 平衡
力道
 • 49 射門力道
 • 57 彈跳
 • 41 體力
 • 64 力量
 • 14 遠射
心理質素
 • 25 積極性
 • 20 攔截
 • 15 走位
 • 30 視野
 • 24 十二碼
 • 33 沉著
防守
 • 13 Defensive Awareness
 • 17 攔截
 • 15 滑剷
守門能力
 • 65 守門員飛身撲救
 • 66 守門員接球能力
 • 65 守門員踢球能力
 • 69 守門員走位能力
 • 65 守門員反應能力
特性
 • 守門員擲遠球
 • 用腳救球
真實實力
 
LS
28+2
ST
28+2
RS
28+2
 
LW
26+0
LF
27+0
CF
27+0
RF
27+0
RW
26+0
 
LAM
26+2
CAM
26+2
RAM
26+2
 
LM
27+2
LCM
27+2
CM
27+2
RCM
27+2
RM
27+2
LWB
27+2
LDM
27+2
CDM
27+2
RDM
27+2
RWB
27+2
LB
27+2
LCB
27+2
CB
27+2
RCB
27+2
RB
27+2
 
 
GK
66+2
 
 
 • GK
 • 67
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.