Jozo Šimunović

CB 23y.o. (1994年8月4日) 6'3" 187lbs
70
整體能力
74
潛力
€2M
Value
€20K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €3.7M
 • 231002
專長
些路迪
 • 74
 • RCB
 • 5
 • 2015年9月1日
 • 2021
進攻
 • 24 橫傳
 • 19 終結能力
 • 69 頭槌準確度
 • 61 短傳能力
 • 31 凌空抽射
技能
 • 56 盤球
 • 24 曲線
 • 25 自由球準確率
 • 56 長傳
 • 59 控球
動作
 • 62 加速值
 • 66 衝刺速度
 • 54 敏捷性
 • 58 反應能力
 • 64 平衡
力道
 • 42 射門力道
 • 68 彈跳
 • 65 體力
 • 79 力量
 • 26 遠射
心理質素
 • 81 積極性
 • 66 攔截
 • 30 走位
 • 40 視野
 • 36 十二碼
 • 52 沉著
防守
 • 67 盯人
 • 71 攔截
 • 72 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 6 守門員接球能力
 • 6 守門員踢球能力
 • 11 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 喜歡倒地鏟搶
真實實力
 
LS
47+1
ST
47+1
RS
47+1
 
LW
47+0
LF
48+0
CF
48+0
RF
48+0
RW
47+0
 
LAM
49+1
CAM
49+1
RAM
49+1
 
LM
50+1
LCM
54+1
CM
54+1
RCM
54+1
RM
50+1
LWB
60+1
LDM
64+1
CDM
64+1
RDM
64+1
RWB
60+1
LB
62+1
LCB
69+1
CB
69+1
RCB
69+1
RB
62+1
 
 
GK
13+1
 
 
 • CB
 • 69
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.